blog

Przekazywanie danych osobowych do UK w świetle brexitu

5/01/21 | Artykuły

W związku z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WERODO (dalej jako: „RODO”). W miejsce unijnych regulacji będą obowiązywać odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych.

Stanowisko EROD

Podczas 43 posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych (dalej jako: „EROD”) wydała oświadczenie, dotyczące konsekwencji zakończenia w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego dla Wielkiej Brytanii w związku z opuszczeniem struktur Unii Europejskiej.

W konsekwencji od dnia 1 stycznia 2021 r. każde przekazywanie danych osobowych między zainteresowanymi stronami objętymi RODO, a podmiotami Zjednoczonego Królestwa będzie stanowić przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego i w związku z tym będzie podlegać przepisom rozdziału V RODO.

EROD wskazała także, że gdyby nie została wydana decyzja stwierdzająca istnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, na mocy art. 45 RODO, przekazanie danych może wymagać zapewnienia właściwych zabezpieczeń tj. między innymi standardowych klauzul ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych czy kodeksów postępowania.

Co więcej, Rada podkreśliła, że z pominięciem szczególnych przypadków, nadal możliwe będzie przekazywanie danych osobowych na podstawie art. 49 RODO. Jednakże, jako, że ww. artykuł RODO ma wyjątkowy charakter, interpretacja przesłanek do jego zastosowania powinna być bardzo dokładna.

Nowe obowiązki dla Administratorów

Jak zostało wskazane powyżej, główną konsekwencją wyjścia UK z Unii Europejskiej będzie stosowanie do niej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jak do państw trzecich. Administratorzy oraz podmioty przetwarzające od 2021 roku będą musiały przestrzegać nowych obowiązków, w szczególności w odniesieniu do konieczności uaktualniania rejestrów przetwarzania danych i informacji o prywatności w zakresie informacji przekazywanych do Zjednoczonego Królestwa. Ponadto wszelkie podmioty przekazujące dane osobowe od 2021 roku będą musiały kompleksowo zmienić swoje umowy i procedury, tak aby dostosować je do obowiązujących okoliczności.


Kancelaria TURCZA prowadzi kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji – jeśli nie wiedzą Państwo czy w Państwa organizacji wprowadzone zostały odpowiednie procedury związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia RODO – zapraszamy do kontaktu.

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: odo@turcza.com.pl

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

NEWSLETTER RODO (3.02.2021)

NEWSLETTER RODO (3.02.2021)

blog1. BRAK ZGŁOSZENIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI POWODEM NAŁOŻENIA KARY – 28.12.2021 R. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. naruszyło przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdyż nie zgłosiło Prezesowi Urzędu...

RODO w 2020 roku – najwyższe kary

RODO w 2020 roku – najwyższe kary

blogW związku z tym, że powoli dobiega końca rok 2020, można dokonać pierwszych podsumowań z działalności organów odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów RODO w Polsce i na obszarze całej Unii Europejskiej. Kompletny raport Urzędu Ochrony Danych...

NEWSLETTER RODO (17.03.2021)

NEWSLETTER RODO (17.03.2021)

blog1. Pierwsza kara za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej – 9 lutego 2021 r. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, z administracyjną karą pieniężną w wysokości ponad 85 tys. zł za niewykonanie nakazu nałożonego...

NEWSLETTER RODO (3.02.2021)

NEWSLETTER RODO (3.02.2021)

blog1. BRAK ZGŁOSZENIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI POWODEM NAŁOŻENIA KARY – 28.12.2021 R. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. naruszyło przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdyż nie zgłosiło Prezesowi Urzędu...

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.


  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.

  0