blog

Zakaz wykorzystania treści przez przedsiębiorcę – co zawierają nowe przepisy o prawach konsumenta

20/03/23 | Artykuły

Poczynając od 1 stycznia 2023 roku do ustawy o prawach konsumenta, zwanej dalej również jako ”ustawa” wprowadzono szereg zmian, w tym związanych z ochroną danych osobowych. Ustawodawca wprowadził definicję, rozszerzył katalog umów zawieranych z konsumentem oraz wzbogacił ustawę o dodatkowe przepisy z zakresu wykorzystywania treści wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta.

Ustawa wprowadza wiele nowych regulacji z zakresu danych osobowych. Na potrzeby niniejszego artykułu i wyjaśnienia kwestii merytorycznej chcielibyśmy na wstępie doprecyzować czym tak naprawdę są dane osobowe, treść cyfrowa czy też trwały nośnik.

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

Treść cyfrową w praktyce możemy rozumieć jako wszystko to co dostaniemy od klienta w postaci pliku i będziemy mogli to odczytać. Są to między innymi program komputerowy, który instalujemy na danym urządzeniu, gra video czy plik z muzyką.

Jeżeli chodzi o usługę cyfrową to możemy ją rozumieć jako pewne umożliwienie klientowi korzystania z przechowywania i współdzielenia z innymi użytkownikami danych w chmurze czy też gry online, które uruchamiamy w przeglądarce. Dodatkowo usługę cyfrową będziemy rozumieli jako możliwość korzystania przez klienta z portalu, w którym będzie mógł dzielić się z innymi użytkownikami swoimi przemyśleniami czy też po prostu się z nimi komunikować.

Nowe przepisy rozszerzają katalog umów, do których nie będziemy stosować przepisów ustawy o prawach konsumenta. Zmiana w art. 3 ustawy mówi nam o doprecyzowaniu postanowień z dziedziny umów. Ustawa o prawach konsumenta nie będzie miała zastosowania do umów o dostarczaniu treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w których konsument nie będzie zobligowany do żadnych innych świadczeń niż dostarczanie danych osobowych.  Jednak nowe przepisy odnoszą się najbardziej do zakazu wykorzystywania treści przez przedsiębiorcę.

ZAKAZ WYKORZYSTYWANIA TREŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

W związku z zakazem wykorzystywania treści wytworzonych nałożone zostały na przedsiębiorcę dodatkowe regulacje. Dotyczą one również sytuacji dostarczenia przez konsumenta treści w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługowo cyfrowej.

PRZEDSIĘBIORCA A TREŚCI

W najnowszej regulacji możemy zauważyć, że w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej czy też usługi cyfrowej, już w chwili otrzymania od konsumenta oświadczenia przedsiębiorca nie będzie mógł wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta podczas samego korzystania z dostarczonych przez przedsiębiorcę treści cyfrowych bądź usług cyfrowych.

Jednak ustawodawca wprowadził pewne dopuszczalne sytuacje, w których to przedsiębiorca będzie mógł je wykorzystać. Są to między innymi treści:

 1. które są użyteczne wyłącznie w zakresie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, a dodatkowo stanowiły one przedmiot umowy pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem,
 2. dotyczą samej kwestii aktywności konsumenta oraz treści, które zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie ma możliwości ich separacji,
 3. zakaz wykorzystania treści nie obejmuje również sytuacji, w której to materiały zostały wytworzone razem z innymi klientami, a oni nadal mogą z nich korzystać.

UDOSTĘPNIENIE TREŚCI

Konsument ma prawo żądać od przedsiębiorcy udostępnienia mu treści innych niż dane osobowe i może czynić to nieodpłatnie – na koszt przedsiębiorcy. Musi być ona przekazana w formacie powszechnie używanym i dostępnym dla konsumenta. Po dostarczeniu nośnika przedsiębiorca ma prawo żądać zwrotu wydanego nośnika w terminie 14 dni ( termin jest liczony od dnia samego złożenia oświadczenia od konsumenta) Dodatkowo sam przedsiębiorca nie jest uprawniony do żądania od konsumenta zapłaty za czas, w którym ta sama treść cyfrowa lub usługa cyfrowa nie były zgodne z umową.

Reasumując powstałe zmiany wymagają wnikliwej analizy i uwagi ze strony przedsiębiorców, którzy w zakresie prowadzenia swojej działalności oferują usługi w Internecie czy też dostarczają usługi cyfrowe. Nowe przepisy będą mogły wymagać aktualizacji dokumentacji czy dostosowania regulaminów do nowego obwiązującego prawa
w tym zakresie.

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Przeglądając strony internetowe można odnieść wrażenie, że regulacje dot. plików cookies pozostają w najlepszym wypadku nieznane. Przyczyna? Wdrażając wytyczne najprawdopodobniej pozbawimy się cennych informacji, jakie dostarczają ciasteczka marketingowe.

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Przeglądając strony internetowe można odnieść wrażenie, że regulacje dot. plików cookies pozostają w najlepszym wypadku nieznane. Przyczyna? Wdrażając wytyczne najprawdopodobniej pozbawimy się cennych informacji, jakie dostarczają ciasteczka marketingowe.

Plan kontroli sektorowych UODO

Plan kontroli sektorowych UODO

W 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował obecnie kontrole w trzech sektorach. Pierwszym z nich są organy przetwarzające dane w Systemach Informacyjnych Schengen oraz Wizowym. Jeżeli…

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60 – 347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2023 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.