WDROŻENIA RODO

O wdrożeniach

przystosowanie SPÓŁEK do wymogów rodo

Zespół audytorów złożony z profesjonalnych prawników i radców prawnych specjalizujących się w ochronie danych osobowych zweryfikuje stosowaną aktualnie u przedsiębiorcy dokumentację pod kątem zgodności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Po dokonaniu kompleksowej analizy przedstawionych materiałów, zaprezentujemy Państwu Raport powdrożeniowy, zawierający wytyczne pozwalające na dokonanie aktualizacji dokumentacji oraz wdrożenie adekwatnych procedur.

Przed audytem

Audyt wdrożeniowy poprzedzony jest spotkaniem audytowym z wybranymi pracownikami przedsiębiorcy, ukierunkowanym na:

 • zebranie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych u Klienta;
 • analizę systemów informatycznych przedsiębiorcy w przedmiotowym zakresie, z uwzględnieniem m.in. stosowanych zabezpieczeń, procedur uwierzytelniania użytkownika, oraz tworzenia i przechowywania kopii zapasowych;
 • ustalenie warunków, w jakich przetwarzane są dane osobowe (m.in. poprzez oględziny stanowisk pracy) oraz funkcjonowania procedur i zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do osób mających do nich dostęp (uwzględnienie tzw. czynnika ludzkiego);
 • sprawdzenie świadomości pracowników Klienta w zakresie ochrony danych osobowych.

PRZEBIEG AUDYTU

Audytorzy przeprowadzą dla Państwa audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Szczególnej weryfikacji będą podlegać między innymi następujące elementy:

DOKUMENTACJA

Dokumentacja przekazana przez przedsiębiorcę, w tym wszelkie umowy handlowe, informacji rekrutacyjne, oświadczenia i regulaminy, których treść dotyczy obszaru ochrony danych osobowych.

PROCEDURY

Podstawowe procedury obowiązujące u przedsiębiorcy, a dotyczące ochrony danych osobowych (tj. z zakresu HR i kontaktów z handlowych przedsiebiorcy z podmiotami trzecimi).

BEZPIECZEŃSTWO IT

W podstawowym zakresie – zabezpieczenia systemów informatycznych.

PRAKTYKI

Wszelkie praktyki i zwyczaje przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych.

Audytorzy zweryfikują również:

• Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Weryfikacja i kontrola poprawności dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa,

• Zbiory danych osobowych

Przeanalizują stan faktyczny pod kątem istnienia obowiązku zgłoszenia zbiorów danych gromadzonych u przedsiębiorcy do rejestrów GIODO.

• okoliczności Współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Zweryfikują prawidłowość zasad współpracy Klienta z podmiotami zewnętrznymi powierzenia i udostępniania danych osobowych.

REKOMENDACJE POAUDYTOWE – RAPORT

Przeprowadzony audyt wykaże czy Państwa przedsiębiorstwo spełnia wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinny zostać podjęte, aby spełnić nakładane przez przepisy prawa wymagania.

RAPORT POWDROŻENIOWY

W podsumowaniu przeprowadzonego audytu otrzymają Państwo szczegółowy RAPORT POWDROŻENIOWY, obejmujący:

 • ocenę stanu faktycznego (tj. opis procedur ochrony danych osobowych stosowanych aktualnie w przedsiębiorstwie), wraz ze wskazaniem obszarów wymagających korekty,
 • analizę ewentualnych ryzyk w procesach przetwarzania danych osobowych przedsiębiorstwa – określenie słabych punktów systemu ochrony danych osobowych u Klienta,
 • rekomendacje naszych audytorów ukierunkowane na dostosowanie Państwa wewnętrznych procedur do obowiązujących przepisów poprzez opracowanie oraz aktualizację dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

REKOMENDACJE POAUDYTOWE – WZORY DOKUMENTÓW

Przedsiębiorca otrzyma ponadto:

WZORY KLAUZUL

Komplet klauzul, jakie należy implementować do umów handlowych

WZORY OŚWIADCZEŃ

Oświadczenia i komunikaty, jakimi przedsiębiorca winien się posługiwać.

WZORY REJESTRÓW

Zestaw rejestrów, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru autoryzacji, rejestru incydentów oraz innych – w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Dokument „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” – zbiór dobrych praktyk przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych.

REFERENCJE USŁUG PRAWNYCH

ZAUFALI NAM

"(…) jesteśmy usatysfakcjonowani wyborem Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako podmiotu zapewniającego obsługę prawną oraz udzielamy naszej rekomendacji. "

Dariusz Formela, Prezes Zarządu, Gobarto S.A.

„Hendi Polska Sp. z o.o. niniejszym pragnie zarekomendować Kancelarię Radców Prawnych TURCZA, jako Kancelarię, z którą współpracuje od 2014 r.”

Jolanta Kultys, HENDI Polska Sp. z o.o.

„Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Kancelarią (od 2011 r.) upoważnia nas do rekomendowania Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako solidnego partnera świadczącego usługi prawne, w tym w branży IT.”

Michał Florczyk, Tomasz Stefaniak, 7Technology Sp. z o.o.

„Na podstawie dotychczasowego doświadczenia wysoko oceniamy usługi świadczone przez Kancelarię, które cechują się indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Współpraca od początku przebiegała i nadal przebiega bez zastrzeżeń.”

Marcin Duda, Prezes Zarządu, Duda Cars S.A.

„Kancelaria TURCZA to solidność, terminowość i skuteczność w działaniu. Prawnicy Kancelarii wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością w świadczeniu usług prawnych.”

Feliks Tyrakowski, Juliusz Jachnik, Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

„Usługi Zespołu Kancelarii polecam szczególnie przedsiębiorcom, chcącym kompleksowo zabezpieczyć interesy swojej firmy.”

Maciej Duda, Prezes Zarządu, Duda Holding S.A.

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2023 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.