Zewnętrzny IOD

O ZEWNĘTRZNYM INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH

Ochrona danych osobowych na wyższym poziomie

Ustanowienie w organizacji Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nie tylko w wielu przypadkach wymogiem prawnym, lecz również dobrą praktyką. Zakres obowiązków IOD obejmuje bowiem – w ogólnym ujęciu – sprawowanie pieczy nad całokształtem procesów przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem opiniowania nowych projektów pod kątem bezpieczeństwa danych (privacy by design),  cykliczne monitorowanie poziomu ryzyka w odniesieniu do poszczególnych procesów oraz przeprowadzanie bieżących i aktualizujących wiedzę szkoleń dla pracowników w zakresie zasad ochrony danych osobowych.

W praktyce często bywa tak, że osoby wyznaczone w organizacji do pełnienia tej funkcji obarczone są również innymi zadaniami, co utrudnia im właściwą ich realizację, a tym samym – naraża pracodawcę na potencjalne  ryzyko związane choćby z utratą lub przejęciem danych przez osoby trzecie. Komfortowym rozwiązaniem jest skorzystanie z opcji outsourcingu usług IOD i taką właśnie propozycję Kancelaria TURCZA kieruje do swoich Klientów. Powierzając się w nasze ręce mają Państwo gwarancję wysokiej jakości merytorycznych usług, kompleksowość podejmowanych działań, a przede wszystkim – spokój związany z faktem, że temat „RODO” został zdjęty z Państwa barków.

 

oferta

ZAKRES OBSŁUGI IOD

W poniższym zestawieniu prezentujemy zakres obsługi świadczonej przez IOD.

01

Monitoring prawny

Bieżący monitoring przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

02

Przygotowanie dokumentacji

Wsparcie w sporządzaniu dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym umów powierzenia, regulaminów oraz klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych.

03

Weryfikacja umów

Weryfikacja zawieranych umów oraz praktyk spółki pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

04

Wyjaśnienia i informacje

Udzielanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących prowadzonych czynności zleconych przez spółkę, których przedmiotem jest ochrona danych osobowych oraz zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

05

Kontakt z Urzędem

Reprezentowanie spółki przed organami nadzoru (PUODO), w zakresie spraw związanych z ochroną danych osobowych, współpracy z organem nadzorczym, pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

06

Wsparcie podczas kontroli

Udzielanie wsparcia merytorycznego i udziału podczas kontroli organu nadzoru oraz nadzór nad wykonywaniem nakazów zawartych w decyzjach kierowanych do spółki.

07

Incydenty bezpieczeństwa

Doradztwo i wsparcie w sytuacjach wystąpienia incydentów bezpieczeństwa.

08

Realizacja zadań Inspektora Danych Osobowych w rozumieniu art. 39 ust. 1 RODO

 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja dokumentacji, w tym wszelkich rejestrów oraz regulaminów;
 • przeprowadzenie analizy ryzyka oraz jej aktualizacja;
 • sporządzanie umów powierzenia danych osobowych, ich weryfikacja oraz audyt podmiotów przetwarzających;
 • nadzór nad zawartością strony internetowej;
 • przygotowywanie klauzul do pobierania zgód na przetwarzanie danych osobowych w zależności od kontekstu i bieżącej potrzeby;
 • szkolenie nowozatrudnionych pracowników lub podejmowanie czynności równoważnych;
 • przeprowadzanie szkoleń odświeżających wiedzę lub podejmowanie czynności równoważnych;
 • odpowiadanie na bieżące zapytania pracowników;
 • przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na zapytania/skargi/wnioski klientów odnośnie do realizacji ich praw wynikających z RODO;
 • interwencja oraz sporządzenie raportu z propozycją wdrożenia środków zaradczych w przypadku incydentu bezpieczeństwa;
 • informowanie Zleceniodawcy oraz jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • podejmowanie innych czynności mających na celu monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Zleceniodawcy w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

przejęcie funkcji inspektora ochrony danych

WARIANTY STAŁEJ OBSŁUGI RODO I IOD

Audyt i wdrożenie wymogów RODO w przedsiębiorstwie to ważny, ale nie jedyny krok do pełnej zgodności z wymogami ustawy. Znając wymagające normy ustawowe wiele przedsiębiorstw decyduje się na powołanie Inspektora Ochrony Danych nawet, gdy nie jest to obligatoryjne.

OPIEKA PRAWNA RODO

Rozliczenie godzinowe

Jest to optymalne uzupełnienie audytu oraz wdrożenia RODO, dzięki któremu będą Państwo mogli mieć pewność, że Państwa bieżąca działalność spełnia wszelkie prawem przewidziane normy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Czytaj więcej

Więcej o usłudze można przeczytać w zakładce "Opieka RODO".

IOD - Pakiet dopasowany

Do 7 godz./msc

Rozwiązanie skierowane do organizacji, w których sieć procesów angażujących dane osobowe pracowników/klientów/kontrahentów (w tym liczba kanałów dystrybucji np. oferty handlowej) nie jest znacząco rozbudowana.

Czytaj więcej
W ramach stałej obsługi Kancelaria oficjalnie przejmuje funkcję IOD w organizacji, tj. dokonuje stosownej rejestracji, jak również świadczy aktywne wsparcie w obszarze tak tworzenia i prowadzenia wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji, jak i opiniowania czy sporządzania umów, sprawozdań i regulaminów.

Więcej o usłudze można przeczytać w zakładce "Zewnętrzny IOD".

IOD - Pakiet elastyczny

Bez limitu godzin

Opcja bez limitu godzin pozwala na elastyczne dostosowanie świadczonych usług do potrzeb danej organizacji. Oprócz zakresu wspomnianego w pakiecie dopasowanym, pakiet elastyczny obejmuje także aktualizację wiedzy pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, audyty miejsc, w których Klient prowadzi działalność gospodarczą oraz regularne spotkania z Klientem w uzgodnionym, dogodnym dla niego miejscu w celu konsultacji/weryfikacji poprawności jego działań w kontekście RODO.

Czytaj więcej

Pakiet elastyczny skierowany jest przede wszystkim do organizacji prowadzących aktywny marketing usług, z wykorzystaniem różnych kanałów dystrybucji oferty handlowej, jak również korzystających aktywnie z licznych rozwiązań (w tym technologicznych), angażujących dane osobowe pracowników/klientów/kontrahentów.

Więcej o usłudze można przeczytać w zakładce "Zewnętrzny IOD".

REFERENCJE USŁUG PRAWNYCH

ZAUFALI NAM

"(…) jesteśmy usatysfakcjonowani wyborem Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako podmiotu zapewniającego obsługę prawną oraz udzielamy naszej rekomendacji. "

Dariusz Formela, Prezes Zarządu, Gobarto S.A.

„Hendi Polska Sp. z o.o. niniejszym pragnie zarekomendować Kancelarię Radców Prawnych TURCZA, jako Kancelarię, z którą współpracuje od 2014 r.”

Jolanta Kultys, HENDI Polska Sp. z o.o.

„Dotychczasowe doświadczenie ze współpracy z Kancelarią (od 2011 r.) upoważnia nas do rekomendowania Kancelarii Radców Prawnych TURCZA, jako solidnego partnera świadczącego usługi prawne, w tym w branży IT.”

Michał Florczyk, Tomasz Stefaniak, 7Technology Sp. z o.o.

„Na podstawie dotychczasowego doświadczenia wysoko oceniamy usługi świadczone przez Kancelarię, które cechują się indywidualnym podejściem do każdej sprawy. Współpraca od początku przebiegała i nadal przebiega bez zastrzeżeń.”

Marcin Duda, Prezes Zarządu, Duda Cars S.A.

„Kancelaria TURCZA to solidność, terminowość i skuteczność w działaniu. Prawnicy Kancelarii wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem, rzetelnością i terminowością w świadczeniu usług prawnych.”

Feliks Tyrakowski, Juliusz Jachnik, Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

„Usługi Zespołu Kancelarii polecam szczególnie przedsiębiorcom, chcącym kompleksowo zabezpieczyć interesy swojej firmy.”

Maciej Duda, Prezes Zarządu, Duda Holding S.A.

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60 – 347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2023 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.