blog

Czy pracodawca ma prawo do poinformowania kontrahentów o odejściu z pracy pracownika?

Każde przetwarzanie danych osobowych powinno następować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych złożonym przez podmiot, którego dane osobowe będą przetwarzane.

Ostatnimi czasy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozważał kwestię informowania osób trzecich o fakcie zakończenia współpracy z danym pracownikiem.

Mianowicie, chodzi o przekazaną informację (przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej), zgodnie z treścią której pracodawca informuje pozostałych pracowników lub swoich kontrahentów o tym, że dana osoba nie będzie świadczyła na jego rzecz stosunku pracy z uwagi np. na skutek jego rezygnację z pracy.

Wskazana wiadomość co do zasady ma na celu wskazanie nowej osoby do kontaktu lub uwzględnienie tej okoliczności w bieżących sprawach.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spółka ma prawnie uzasadniony interes do tego aby powiadomić współpracowników byłego pracownika lub osoby która jest na wypowiedzeniu o jego odejściu z pracy. Jedną z podstaw uargumentowania ww. stanowiska jest choćby potrzeba przeorganizowania pracy, co znajduje podstawę w przepisach Kodeksu pracy, zgodnie z treścią których jedna z podstawowych kompetencji pracodawcy jest organizowanie i kierowanie pracy pracowników. Ponadto, przepis art. 221 ustawy Kodeks cywilny wylicza dane osobowe których ujawnienia może żądać pracodawca od pracownika.

Powyższe nie ma jednak zastosowania do poinformowania o takiej okoliczności na przykład klienta. Jest tak gdyż udostępnianie danych osobowych pracownika osobom trzecim, które nie są pracownikami spółki stanowi naruszenie zasady minimalizacji danych.

Na sam koniec podkreślenia wymaga, że wskazane konsekwencje można ponieść zarówno w przypadku celowego poinformowania klientów o zakończeniu współpracy z danym pracownikiem, jak i gdy do takiej sytuacji doszło zupełnie omyłkowo.

Kancelaria TURCZA prowadzi kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji – jeśli nie wiedzą Państwo czy w Państwa organizacji wprowadzone zostały odpowiednie procedury związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia RODO – zapraszamy do kontaktu.

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Przeglądając strony internetowe można odnieść wrażenie, że regulacje dot. plików cookies pozostają w najlepszym wypadku nieznane. Przyczyna? Wdrażając wytyczne najprawdopodobniej pozbawimy się cennych informacji, jakie dostarczają ciasteczka marketingowe.

Plan kontroli sektorowych UODO

Plan kontroli sektorowych UODO

W 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował obecnie kontrole w trzech sektorach. Pierwszym z nich są organy przetwarzające dane w Systemach Informacyjnych Schengen oraz Wizowym. Jeżeli…

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2023 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.