blog

Jak małe firmy z UE radzą sobie z wdrażaniem przepisów RODO

20/11/20 | Artykuły

Zgodnie z raportem zaprezentowanym przez GDPR.UE, w którym badano stosowanie przepisów RODO w małych przedsiębiorstwach, należy uznać, że w dalszym ciągu wiele firm mających siedzibę na terytorium państw Unii Europejskiej nie poradziło sobie z wdrożeniem nowych obowiązków i zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Według informacji udostępnianych przez Eurostat, w UE funkcjonuje aż ok. 23 miliony małych i średnich firm, zaś właśnie wśród nich proces wdrażania przepisów rozporządzenia przebiega najgorzej.

RODO

Przypomnijmy, że przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej jako: „RODO”), obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Raport przedstawiony przez GDPR prezentuje wyniki z badania 716 firm z siedzibą w Unii Europejskiej z 2019 roku. Autorzy przeanalizowali w jakim zakresie, w małych przedsiębiorstwach, zostały wdrożone liczne obowiązki do których RODO zobowiązuje administratorów danych czy podmioty przetwarzające. Efekty badania nie napawają entuzjazmem – należy jednoznacznie stwierdzić, iż mimo dotkliwych sankcji jakie wprowadził unijny ustawodawca, wiele firm wciąż ignoruje podstawowe zasady dotyczące ochrony danych.

 

Wyniki raportu

Analizując wyniki badania należy zwrócić uwagę, że aż ok. połowa małych firm nie spełnia dwóch podstawowych wymagań RODO. Chodzi przede wszystkim o obowiązek opisywania czynności przetwarzania danych jasnym i prostym językiem osobom, których dane dotyczą. Kolejną wątpliwość budziło prawidłowe określenie podstawy prawnej wykorzystania danych osobowych, którą przedsiębiorcy są zobowiązani podać swym klientom i pracownikom. Aż ok. 50% pytanych osób nie była pewna, czy obowiązki te są prawidłowo realizowane.

Dalsze pytania dotyczyły bezpieczeństwa danych, a konkretnie szyfrowania wiadomości i plików zawierających dane osobowe. Dwie trzecie zapytanych reprezentantów przedsiębiorstw odpowiedziało, że w firmie stosuje się szyfrowanie. Jednakże, jak wynika z badania, wielu przedsiębiorców nie zrozumiało na czym polega proces szyfrowania i miało trudności z określeniem wykorzystywanych w firmie sposobów zabezpieczania informacji.  Jeszcze rzadziej przedsiębiorcy wspominali o stosowaniu pseudominizacji czy anonimizacji danych osobowych oraz o używaniu programów antywirusowych.

Następną konkluzją wynikającą z raportu jest fakt, że połowa przedsiębiorców przeznaczyła część swojego budżetu na wdrożenie RODO w firmach. Badani zadeklarowali, że na audyty, szkolenia i wszelkie inne czynności dotyczące ochrony danych wydali w przedziale od 1.000 EUR do 50.000 EUR. Wydatki dotyczyły najczęściej szkoleń pracowników i konsultantów oraz kupna oprogramowania i sprzętu. Niepokojący jest jednakże fakt, że pozostałe 50 % badanych firm nie poczyniono żadnych nakładów finansowych związanych z ochroną danych osobowych.

Kolejną alarmującą tendencją jaką wykazywali badani, było ich przeświadczenie, że mniejsze firmy nie będą kontrolowane przez organy oraz że weryfikacja zasad ochrony danych przebiegać będzie w pierwszej kolejności w dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Jeśli przyjrzymy się karom jakie zostały nałożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych od momentu wejścia w życie RODO, zauważymy, że sankcje zostały nałożone między innymi na przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczne żłobek i przedszkole, związek sportowy, a nawet na organy administracji publicznej. Nie sposób zatem stwierdzić, jakie podmioty zdecyduje się skontrolować organ. Przyjmowanie, że posiadając mniejszą firmę nie trzeba przestrzegać przepisów RODO licząc, że ewentualna kontrola jest mało prawdopodobna, może skutkować dotkliwymi sankcjami w postaci kar finansowych. Zgodnie z przepisami RODO, kary za wykryte naruszenia mogą sięgać nawet 20 000 000 EUR lub do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy czym zastosowanie ma kwota wyższa).

 

Kancelaria TURCZA prowadzi kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji – jeśli nie wiedzą Państwo czy w Państwa organizacji wprowadzone zostały odpowiednie procedury związane z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia RODO – zapraszamy do kontaktu.

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: odo@turcza.com.pl

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

Plan kontroli sektorowych UODO

Plan kontroli sektorowych UODO

W 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował obecnie kontrole w trzech sektorach. Pierwszym z nich są organy przetwarzające dane w Systemach Informacyjnych Schengen oraz Wizowym. Jeżeli…

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Przeglądając strony internetowe można odnieść wrażenie, że regulacje dot. plików cookies pozostają w najlepszym wypadku nieznane. Przyczyna? Wdrażając wytyczne najprawdopodobniej pozbawimy się cennych informacji, jakie dostarczają ciasteczka marketingowe.

Plan kontroli sektorowych UODO

Plan kontroli sektorowych UODO

W 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował obecnie kontrole w trzech sektorach. Pierwszym z nich są organy przetwarzające dane w Systemach Informacyjnych Schengen oraz Wizowym. Jeżeli…

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60 – 347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2023 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.