NEWSLETTER RODO (12.04.2021)

NEWSLETTER RODO (12.04.2021)

blog NEWSLETTER RODO (12.04.2021) 1. Program prac EROD na lata 2021-2022 – 11 marca 2021 r. Podczas 46. posiedzenia plenarnego EROD, które odbyło się 9 marca 2021 r., przyjęte zostały takie dokumenty jak: program prac Europejskiej Rady Ochrony Danych na lata...
NEWSLETTER RODO (17.03.2021)

NEWSLETTER RODO (17.03.2021)

blog NEWSLETTER RODO (17.03.2021) 1. Pierwsza kara za nieprzestrzeganie nakazu decyzji administracyjnej – 9 lutego 2021 r. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, z administracyjną karą pieniężną w wysokości ponad 85 tys. zł za...
NEWSLETTER RODO (3.02.2021)

NEWSLETTER RODO (3.02.2021)

blog NEWSLETTER RODO (3.02.2021) 1. BRAK ZGŁOSZENIA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH BEZ ZBĘDNEJ ZWŁOKI POWODEM NAŁOŻENIA KARY – 28.12.2021 R. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. naruszyło przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, gdyż nie...

0