Plan kontroli sektorowych UODO

Plan kontroli sektorowych UODO

blog Plan kontroli sektorowych UODO W 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował obecnie kontrole w trzech sektorach. Pierwszym z nich są organy przetwarzające dane w Systemach Informacyjnych Schengen oraz Wizowym. Jeżeli zaś chodzi o podmioty prywatne,...
RODO a anonimowe naruszenie dóbr osobistych w Internecie

RODO a anonimowe naruszenie dóbr osobistych w Internecie

blog RODO a anonimowe naruszenie dóbr osobistych w Internecie Podanie podstawowych danych jak imię i nazwisko, adres i PESEL to wymóg formalny w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, dotyczy to zarówno strony powodowej, jak i pozwanego. Tak jak...

0