blog

RODO – przegląd najnowszych informacji dotyczących ochrony danych osobowych

7/04/20 | Artykuły

17 marca 2020 r. – Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował poradnik dotyczący zasad, których należy przestrzegać podczas wykonywania pracy zdalnej, tak aby nie naruszać zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Poradnik został wprowadzony ze względu na zwiększoną potrzebę odbywania przez pracowników pracy z miejsca zamieszkania w trybie home office ze względu na epidemie wirusem COVID-19. W rekomendacjach znajdują się informacje dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych – komputera, telefonu i innych, z poczty elektronicznej oraz z sieci i chmur.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1459

18 marca 2020 r. – Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował informację na temat  globalnej współpracy na rzecz ochrony danych i walki z koronawirusem. Global Privacy Assembly (światowa organizacja zrzeszająca rzeczników ochrony danych osobowych) stworzyła na swojej stronie internetowej specjalną sekcję, w której będą zamieszczane oświadczenia z poszczególnych organów ds. ochrony danych osobowych w związku z koronawirusem. Jak podaje Urząd, zebranie informacji z poszczególnych państw w jednym miejscu ma pomóc w wymianie doświadczeń między członkami Global Privacy Assembly (GPA). Oświadczenia poszczególnych organów ds. ochrony danych: https://globalprivacyassembly.org/covid19/

https://uodo.gov.pl/pl/138/1460

19 marca 2020 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał zgłoszenie dotyczące naruszenia danych osobowych od ID Finance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiotu prowadzącego portal pożyczkowy MoneyMan.pl). Sprawa jest obecnie analizowana przez UODO i podjęto pierwsze czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności przedmiotowego naruszenia. Administrator poinformował Prezesa, że powiadomił o naruszeniu osoby, których dane dotyczą.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1462

20 marca 2020 r. – na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowano oświadczenie Przewodniczącej EROD ws. przetwarzania danych podczas pandemii COVID-19. Przewodnicząca odniosła się w nim do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez organy publiczne i pracodawców oraz do wykorzystywania danych z sieci komórkowych dotyczących lokalizacji. Szczególnie istotną kwestią dla pracodawców są informacje dotyczące pozyskiwania danych od pracowników dotyczących wirusa COVID-19.  Przewodnicząca zaznaczyła, że jeśli jakiś pracownik w zakładzie jest zakażony wirusem pracodawcy powinni informować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne. W przypadkach, w których konieczne jest ujawnienie nazwiska pracownika, który zarażony jest wirusem (np. w kontekście profilaktyki), a prawo krajowe na to zezwala, pracownicy, których sprawa dotyczy, powinni zostać poinformowani z wyprzedzeniem, a ich godność i uczciwość powinny być chronione.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1463

24 marca 2020 r. – Po kontroli przeprowadzonej na SGGW (Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego) w związku naruszeniem ochrony danych, Prezes UODO podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1464

31 marca 2020 r. – Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał 2 poradniki dotyczące zdalnego nauczania z zachowaniem zasad przewidzianych w RODO. Pierwszy z nich dotyczy dobrych praktyk pomagających zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online, drugi zaś bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1473

2 kwietnia 2020 roku – Prezes UODO nałożył 20 tys. zł. kary na Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Po przybiciu kontrolerów UODO, pod wskazanym w KRS adres i po uprzednim zawiadomieniu o planowanej kontroli, nikogo nie zastano. Kontrolerom udało się jednak telefonicznie skontaktować z Vis Consulting, a jej pełnomocnik poinformował, że kontrola się nie odbędzie. W związku z powyższym zdecydowano się na nałożenie kary finansowej. Ponadto właścicielowi spółki grozi odpowiedzialność karna.

https://uodo.gov.pl/pl/138/1480

 

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Przeglądając strony internetowe można odnieść wrażenie, że regulacje dot. plików cookies pozostają w najlepszym wypadku nieznane. Przyczyna? Wdrażając wytyczne najprawdopodobniej pozbawimy się cennych informacji, jakie dostarczają ciasteczka marketingowe.

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Przeglądając strony internetowe można odnieść wrażenie, że regulacje dot. plików cookies pozostają w najlepszym wypadku nieznane. Przyczyna? Wdrażając wytyczne najprawdopodobniej pozbawimy się cennych informacji, jakie dostarczają ciasteczka marketingowe.

Plan kontroli sektorowych UODO

Plan kontroli sektorowych UODO

W 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował obecnie kontrole w trzech sektorach. Pierwszym z nich są organy przetwarzające dane w Systemach Informacyjnych Schengen oraz Wizowym. Jeżeli…

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60 – 347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2023 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.