blog

Dodatkowy okres przejściowy na swobodne przekazywanie danych osobowych do UK

13/01/21 | Artykuły

Swobodny przepływ danych między Europejskim Obszarem Gospodarczym (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), a Zjednoczonym Królestwem został wydłużony na mocy tzw. klauzuli pomostowej. Okres przejściowy ma trwać maksymalnie do 1 lipca 2021 roku.

Nowe regulacje

O zakończeniu okresu przejściowego pisaliśmy tutaj (https://iodkancelaria.pl/2021/01/05/przekazywanie-danych-osobowych-do-uk-w-swietle-brexitu/).

Nowe regulacje wydłużają czas na dostosowanie się do nowych zasad przekazywania danych do Zjednoczonego Królestwa.

Zgodnie z umową, która określa przepisy przejściowe dotyczące przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa, takie transfery tymczasowo nie będą traktowane jako przekazywanie danych do państwa trzeciego. Tym samym nadal od przedsiębiorców lub podmiotów publicznych nie będzie wymagane spełnienie dodatkowych wymogów określonych w rozdziale V RODO.

Dodatkowy okres na przekazywanie danych skończy się najpóźniej 1 lipca 2021 r., czyli po upływie sześciu miesięcy od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z brzmieniem Umowy, przewidziany został okres czterech miesięcy, aczkolwiek ustalono, że automatycznie zostanie on przedłużony o kolejne dwa miesiące, chyba że jedna ze stron Umowy się temu sprzeciwi.

Negocjacje nad Umową zakończyły się 24 grudnia, czyli na chwilę przed upływem dotychczasowego okresu przejściowego. W dniu 29 grudnia Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o podpisaniu Umowy i jej tymczasowym stosowaniu – jej podpisanie nastąpiło 30 grudnia. Wejście w życie Umowy będzie uzależnione od spełnienia dalszych wymogów proceduralnych, w tym zgody Parlamentu Europejskiego. Obecnie trwa tymczasowe stosowanie umowy począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Do czasu wygaśnięcia okresu przejściowego należy spodziewać się nowych przepisów i procedur, które regulować będą kwestię przekazywania danych do Zjednoczonego Królestwa w związku z brexitem.

 

Sytuacja przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane polskich obywateli świadcząc usługi z terytorium Zjednoczonego Królestwa

Od 1 stycznia 2021 r. do przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane polskich obywateli świadcząc usługi z terytorium Zjednoczonego Królestwa należy bezpośrednio stosować przepisy RODO. Unijne rozporządzenie ma bowiem zastosowanie także do przetwarzania danych dotyczących osób przebywających w UE przez administratora lub podmiot przetwarzający niemających jednostek organizacyjnych w Unii.

Tacy przedsiębiorcy są zobowiązani do wyznaczenia na piśmie swojego przedstawiciela w UE w tym państwie członkowskim, w którym przebywają osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem im towarów lub usług lub których zachowanie jest monitorowane.

Nie są objęci powyższym obowiązkiem przedsiębiorcy, którzy dokonują operacji przetwarzania, mających charakter sporadyczny które nie obejmują – na dużą skalę – przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, ani przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, i jest mało prawdopodobne, by ze względu na swój charakter, kontekst, zakres i cele powodowało ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: odo@turcza.com.pl

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

„Wyciek” danych z portalu LinkedIn

„Wyciek” danych z portalu LinkedIn

Na początku lipca 2021 roku pojawiły się informacje sugerujące wyciek danych osobowych z 700 milionów kont założonych na portalu LinkedIn, które teraz są oferowane na sprzedaż. Jest to już kolejna informacja o wycieku danych z tego portalu na przestrzeni ostatnich…

NEWSLETTER RODO (25.05.2021)

NEWSLETTER RODO (25.05.2021)

blog1. Opinia EROD projektach decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie – 16.04.2021 r. W dniu 13 kwietnia 2021 r., Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła dwie opinie w sprawie projektów decyzji stwierdzających odpowiedni...

Kolejna milionowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych

Kolejna milionowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych

W dniu 17 maja 2021 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: „UODO”) poinformował o nałożeniu kary w wysokości 1,1 mln zł na Cyfrowy Polsat S.A. w związku z brakiem wdrożenia przez podmiot odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy…

EIOD chce zakazać stosowania technologii rozpoznawania twarzy

EIOD chce zakazać stosowania technologii rozpoznawania twarzy

blogW dniu 23 kwietnia 2021 roku Europejski Inspektor Ochrony Danych i Prywatności (dalej jako: „EIOD”) wypowiedział się na temat wykorzystania technologii pozwalającej na rozpoznawanie twarzy. W swoim oświadczeniu uznał, że stosowanie tego typu rozwiązań powinno być...

„Wyciek” danych z portalu LinkedIn

„Wyciek” danych z portalu LinkedIn

Na początku lipca 2021 roku pojawiły się informacje sugerujące wyciek danych osobowych z 700 milionów kont założonych na portalu LinkedIn, które teraz są oferowane na sprzedaż. Jest to już kolejna informacja o wycieku danych z tego portalu na przestrzeni ostatnich…

NEWSLETTER RODO (25.05.2021)

NEWSLETTER RODO (25.05.2021)

blog1. Opinia EROD projektach decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie – 16.04.2021 r. W dniu 13 kwietnia 2021 r., Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła dwie opinie w sprawie projektów decyzji stwierdzających odpowiedni...

Kolejna milionowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych

Kolejna milionowa kara za naruszenie ochrony danych osobowych

W dniu 17 maja 2021 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych (dalej jako: „UODO”) poinformował o nałożeniu kary w wysokości 1,1 mln zł na Cyfrowy Polsat S.A. w związku z brakiem wdrożenia przez podmiot odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy…

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych wskazanych na formularzu kontaktowym w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838 informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.


  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.

  0