blog

Dodatkowy okres przejściowy na swobodne przekazywanie danych osobowych do UK

13/01/21 | Artykuły

Swobodny przepływ danych między Europejskim Obszarem Gospodarczym (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), a Zjednoczonym Królestwem został wydłużony na mocy tzw. klauzuli pomostowej. Okres przejściowy ma trwać maksymalnie do 1 lipca 2021 roku.

Nowe regulacje

O zakończeniu okresu przejściowego pisaliśmy tutaj (https://iodkancelaria.pl/2021/01/05/przekazywanie-danych-osobowych-do-uk-w-swietle-brexitu/).

Nowe regulacje wydłużają czas na dostosowanie się do nowych zasad przekazywania danych do Zjednoczonego Królestwa.

Zgodnie z umową, która określa przepisy przejściowe dotyczące przekazywania danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa, takie transfery tymczasowo nie będą traktowane jako przekazywanie danych do państwa trzeciego. Tym samym nadal od przedsiębiorców lub podmiotów publicznych nie będzie wymagane spełnienie dodatkowych wymogów określonych w rozdziale V RODO.

Dodatkowy okres na przekazywanie danych skończy się najpóźniej 1 lipca 2021 r., czyli po upływie sześciu miesięcy od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z brzmieniem Umowy, przewidziany został okres czterech miesięcy, aczkolwiek ustalono, że automatycznie zostanie on przedłużony o kolejne dwa miesiące, chyba że jedna ze stron Umowy się temu sprzeciwi.

Negocjacje nad Umową zakończyły się 24 grudnia, czyli na chwilę przed upływem dotychczasowego okresu przejściowego. W dniu 29 grudnia Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o podpisaniu Umowy i jej tymczasowym stosowaniu – jej podpisanie nastąpiło 30 grudnia. Wejście w życie Umowy będzie uzależnione od spełnienia dalszych wymogów proceduralnych, w tym zgody Parlamentu Europejskiego. Obecnie trwa tymczasowe stosowanie umowy począwszy od 1 stycznia 2021 r.

Do czasu wygaśnięcia okresu przejściowego należy spodziewać się nowych przepisów i procedur, które regulować będą kwestię przekazywania danych do Zjednoczonego Królestwa w związku z brexitem.

 

Sytuacja przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane polskich obywateli świadcząc usługi z terytorium Zjednoczonego Królestwa

Od 1 stycznia 2021 r. do przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane polskich obywateli świadcząc usługi z terytorium Zjednoczonego Królestwa należy bezpośrednio stosować przepisy RODO. Unijne rozporządzenie ma bowiem zastosowanie także do przetwarzania danych dotyczących osób przebywających w UE przez administratora lub podmiot przetwarzający niemających jednostek organizacyjnych w Unii.

Tacy przedsiębiorcy są zobowiązani do wyznaczenia na piśmie swojego przedstawiciela w UE w tym państwie członkowskim, w którym przebywają osoby, których dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem im towarów lub usług lub których zachowanie jest monitorowane.

Nie są objęci powyższym obowiązkiem przedsiębiorcy, którzy dokonują operacji przetwarzania, mających charakter sporadyczny które nie obejmują – na dużą skalę – przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, ani przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, i jest mało prawdopodobne, by ze względu na swój charakter, kontekst, zakres i cele powodowało ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz legal english.

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

Email: odo@turcza.com.pl

Magdalena Wietrak-Smura specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

Plan kontroli sektorowych UODO

Plan kontroli sektorowych UODO

W 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował obecnie kontrole w trzech sektorach. Pierwszym z nich są organy przetwarzające dane w Systemach Informacyjnych Schengen oraz Wizowym. Jeżeli…

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Co z tymi ciasteczkami (cookies) na stronach internetowych?

Przeglądając strony internetowe można odnieść wrażenie, że regulacje dot. plików cookies pozostają w najlepszym wypadku nieznane. Przyczyna? Wdrażając wytyczne najprawdopodobniej pozbawimy się cennych informacji, jakie dostarczają ciasteczka marketingowe.

Plan kontroli sektorowych UODO

Plan kontroli sektorowych UODO

W 2022 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zaplanował obecnie kontrole w trzech sektorach. Pierwszym z nich są organy przetwarzające dane w Systemach Informacyjnych Schengen oraz Wizowym. Jeżeli…

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Pomożemy wybrać odpowiednie rozwiązanie

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grochowska 56
60 – 347 Poznań

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

  O nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i dużym spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

  Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl

  Copyright © 2023 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.